Esther Jansen-Polak, MSc Neurorevalidatie

(1974) heeft ruime ervaring in het onderzoeken en begeleiden van cliënten met (een vermoeden van) verworven hersenletsel. Ze heeft zich gespecialiseerd in het onderzoeken van de gevolgen van letsel voor het (weer) kunnen uitvoeren van betaald/onbetaald werk. Esther heeft hiervoor de [email protected] geïntroduceerd in Nederland. Met dit arbeidsassessment wordt op gestructureerde wijze het handelen van de cliënt bij het uitvoeren van diens werkzaamheden op de eigen werkvloer in kaart gebracht. Het is een gestandaardiseerd, ecologisch valide en op criteria gebaseerd ergotherapeutisch instrument. Het doel van de [email protected] is om problemen in de informatieverwerking tijdens het uitvoeren van (sub-)taken, routines in de arbeidscontext te benoemen en te verklaren.

De uitkomsten van de [email protected] geven de cliënt en eventueel diens partner, de werkgever en behandelaren en/of coaches inzicht in de gevolgen van het letsel voor het (kunnen) werk(en) en de eventueel benodigde aanpassingen of aan te leren strategieën.

Cliënten omschrijven Esther als een fijne gesprekspartner, iemand die kritisch meedenkt, goed luistert, die duidelijkheid biedt en als iemand die heel betrokken is.

Esther is opgeleid tot cognitief revalidatietherapeut, heeft diverse post-hbo cursussen op het vlak van neurologische aandoeningen gevolgd en heeft de Master Neurorevalidatie Innovatie en Implementatie succesvol afgerond.