Lisette Rodenburg

(1977) is begonnen als ergotherapeut in de revalidatie. Daarna is zij werkzaam geweest als adviseur voor een zorgorganisatie en als docent in het onderwijs. Lisette is zorgvuldig en rustig en neemt de tijd om te luisteren naar het verhaal van de cliënt. Zij is direct en concreet.

Als re-integratiecoach houdt zij het doel voor ogen en ondersteunt bij het doorlopen van het re-integratietraject. Hierbij gaat zij uit van jouw mogelijkheden en kracht en die van je direct betrokkenen. Zij gaat samen met jou op zoek naar creatieve oplossingen en stimuleert tot denken buiten de kaders.

Lisette maakt gebruik van verschillende technieken in haar coaching waaronder de Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Activiteitenweger en transformatieve mediation. Ze is expert in het begeleiden bij het verminderen van spanningen en conflicten. Lisette streeft naar een open communicatie met alle betrokken partijen om een optimaal resultaat te behalen. Daarvoor zoekt Lisette verbinding met betrokkenen en onderhoud dit gedurende het traject.