Marlou Passchier

(1992) is een ergotherapeut met passie voor arbeidsre-integratie. Het begeleiden van cliënten bij het vinden en behouden van passend werk geeft haar voldoening.

Door haar ervaring in revalidatieteams kent ze onder andere de doelgroepen niet-aangeboren hersenletsel, chronisch pijn en whiplash. Ze begeleidt in het leren omgaan met beperkingen en benutten van mogelijkheden om zo weer grip op het leven en werk te krijgen.

Marlou is ondernemend en haalt het beste uit zichzelf. Dit is ook precies wat ze wil overdragen aan haar cliënten; uitgaan van je mogelijkheden en je doelen nastreven.