Teele (1962) prikkelt, pakt door en stemt af. Met gevoel voor humor en zonder pijnpunten uit de weg te gaan zet hij samen met zijn cliënt stappen op weg naar werk. Werk dat zingeving biedt en zorgt voor een duurzame balans in werk en privé. Hij is een verbinder en stimuleert de samenwerking tussen belanghebbenden zoals werkgever, bedrijfsarts etc.
Door zijn langdurige ervaring in de revalidatie is hij bekend met burn-out, NAH, ALK (SOLK), post-COVID en oncologie.