Coaches en locaties

Ellen Weustink
(1964) creëert mogelijkheden in beperkende omstandigheden. Als bewegingswetenschapper en ergotherapeut heeft zij bijzondere expertise in re-integratie van mensen met fysieke belemmeringen. Cliënten in outplacement- en re-integratietrajecten ervaren haar directe stijl en inlevend vermogen als verhelderend en stimulerend.

Als netwerker pur sang weet zij cliënten en werkgevers aan elkaar te koppelen.

Met haar kennis van wet- en regelgeving is zij ook voor werkgevers een betrouwbare bron van informatie en advies op het terrein van re-integratie 1e en 2e spoor en van arbeidsongeschiktheid.

Zij ontwikkelde een scholing die ergotherapeuten aanleert om hun vaardigheden met succes in het re-integratievak toe te passen.

Ellen volgde de Pulsar Academie, een driejarige opleiding tot veranderkundige aan De Voorde, Centrum voor Zingeving en Werk.

Ellen Weustink

Delftweg 274
3046 ND Rotterdam

Raamweg 4
2596 HL Den Haag

 

Esther Dinnissen
(1972) heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van klanten met neurologische aandoeningen; Niet Aangeboren Hersenletsel en cliënten die problemen ervaren op gebied van prikkelverwerking. Vanuit haar eigen praktijk biedt zij ergotherapie aan mensen in hun eigen omgeving en werkplek.

Esther is door gebruik te maken van valide meetinstrumenten en goede analyse van taak en omgeving in staat een helder beeld te krijgen van wat er nodig is voor het vinden van en behouden van werk. Daar waar de revalidatie stopt wil zij graag samen met de cliënt de volgende stap zetten.

Cliënten omschrijven Esther als een geduldige gesprekspartner, als iemand met een pragmatische blik en als iemand die een fijne, goede reflectie geeft.

Esther is opgeleid tot cognitief revalidatie therapeut en heeft diverse cursussen op het vlak van fysieke belasting en werkplekadvies gevolgd.

Esther Dinnissen

Rijksstraatweg 17 A
2023 HA Haarlem

Lisette Rodenburg
(1977) is begonnen als ergotherapeut in de revalidatie. Daarna is zij werkzaam geweest als adviseur voor een zorgorganisatie en als docent in het onderwijs. Lisette is zorgvuldig en rustig en neemt de tijd om te luisteren naar het verhaal van de cliënt. Zij is direct en concreet.

Als re-integratiecoach houdt zij het doel voor ogen en ondersteunt bij het doorlopen van het re-integratietraject. Hierbij gaat zij uit van jouw mogelijkheden en kracht en die van je direct betrokkenen. Zij gaat samen met jou op zoek naar creatieve oplossingen en stimuleert tot denken buiten de kaders.

Lisette maakt gebruik van verschillende technieken in haar coaching waaronder de Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Activiteitenweger en transformatieve mediation. Ze is expert in het begeleiden bij het verminderen van spanningen en conflicten. Lisette streeft naar een open communicatie met alle betrokken partijen om een optimaal resultaat te behalen. Daarvoor zoekt Lisette verbinding met betrokkenen en onderhoud dit gedurende het traject.

Lisette Rodenburg

Schiekade 830
3032 AL Rotterdam

Marshallaan 2
2625 GZ Delft

Raamweg 4
2596 HL Den Haag

Bernadet Bos
(1969) begeleidt mensen die met verlies en verandering te maken hebben. Zij brengt je in contact met je eigen vitaliteit, creativiteit en unieke talent. Haar begeleiding helpt je om een positieve wending te geven aan omstandigheden waar je niet voor kiest zoals het verlies van baan en/of gezondheid. In haar originele aanpak verbindt ze jouw (hervonden) inspiratie aan de realisatie daarvan. Met kennis van zaken, humor en inlevingsvermogen stimuleert zij je om een nieuwe koers van binnenuit concreet te maken in je leven en werk.

Bernadet put uit een breed instrumentarium, mede gebaseerd op (persoonlijke) ervaringskennis. Zij heeft bijzondere expertise in het begeleiden van mensen die kanker hebben (gehad).

Bernadet is afgestudeerd historicus. Ze werkte tien jaar in diverse beleidsfuncties bij een ministerie. Nadat zij hersteld was van een ernstige ziekte, koos ze in werk voor een andere richting. Sinds 2007 heeft zij ruime ervaring opgedaan als coach en trainer bij verschillende organisaties. Ook werkte ze als docent in de Pulsaracademie, een driejarige opleiding in het professioneel begeleiden van veranderingsprocessen bij mensen en in organisaties.

Bernadet Bos

Slotstraat 15
4315 AN Dreischor

Delftweg 274
3046 ND Rotterdam

Marshalllaan 2
2625 GZ Delft

Jannie Steegenga
(1961) heeft een kleurrijke loopbaanontwikkeling: docente, beleidsmedewerker, teamleider, trainer, (loopbaan)coach, adviseur en directeur. Door deze ervaringen kijkt ze makkelijk vanuit verschillende perspectieven naar een organisatie en de plek die mensen innemen.

Haar belangstelling voor de mens en zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling is de drijfveer van waaruit zij werkt. Hierbij is ze voortdurend op zoek naar hun kwaliteiten. Ze werkt vanuit wat er al is en uitgebouwd kan worden in plaats van wat ontbreekt. Ze houdt de doelen van het traject voor ogen en sluit daarbij aan bij de wensen en mogelijkheden van de mensen waar ze mee werkt.

Haar koffer is gevuld met elementen uit Gestalt en Psychosynthese, oplossingsgericht coachen, systemisch werken, vitaliteitstraining, burnoutcoaching, RET, Voice Dialogue, Speels Coachen en Brein Centraal Leren. Jannie werkt zowel individueel als met groepen.

Jannie Steegenga

Laan van Arenstein 15
2341 LS Oegstgeest

Raamweg 4
2596 HL Den Haag

Kanaalpark 140
2321 JV Leiden

Wijnhaven 36

3011 WS Rotterdam

Jos van de Burg
(1954) is een gedreven en ervaren coach met een sterke focus op resultaat met hart voor zijn klanten.

Vele klanten (werkgevers, managers en medewerkers) met vragen onder andere op het gebied persoonlijke en professionele ontwikkeling, hun loopbaankoers, outplacement, re-integratie 1e en 2e spoor en burn-out waarderen zijn empatisch vermogen, zijn brede deskundigheid en vinden hem een prettige gesprekspartner. Ook begeleidt hij startende ondernemers.

Jos heeft de Post HBO opleiding tot loopbaanadviseur gevolgd bij Adviesbureau Hoogendijk. Hij is erkend en geregistreerd door Noloc, de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals. Daarnaast is hij gecertificeerd burn-outcoach (CSR-centrum) en geregistreerd jobcoach (beroepsvereniging jobcoaches Nederland). Hij is ook gecertificeerd om de testen van SHL (o.a. de OPQ), de big five en MBTI af te nemen. Jos studeerde rechten en sociologie aan de Universiteit van Tilburg. Hij werkte als docent in het onderwijs (1e graads onderwijsbevoegdheid), was HRM-adviseur, opleidings- en loopbaanadviseur bij een groot pensioenfonds en hij is ruim 17 jaar ondernemer.

Wandelend coachen is een van de vormen van begeleiding die hij aanbiedt aan zijn burn-outklanten en ook aan managers en medewerkers met coachingsvragen.

Jos is werkzaam vanuit Doorn en is flexibel qua gesprekslocatie. Om de belasting voor bijvoorbeeld zijn burn-outklanten zo gering mogelijk te maken, reist hij naar hun directe woonomgeving. Hij heeft inmiddels klanten in heel Nederland begeleid.

Jos van de Burg

Beukenrodelaan 2
3941 ZP Doorn

Wijnhaven 36
3011 WS Rotterdam

Marlou Passchier
(1992) is een ergotherapeut met passie voor arbeidsre-integratie. Het begeleiden van cliënten bij het vinden en behouden van passend werk geeft haar voldoening.

Door haar ervaring in revalidatieteams kent ze onder andere de doelgroepen niet-aangeboren hersenletsel, chronisch pijn en whiplash. Ze begeleidt in het leren omgaan met beperkingen en benutten van mogelijkheden om zo weer grip op het leven en werk te krijgen.

Marlou is ondernemend en haalt het beste uit zichzelf. Dit is ook precies wat ze wil overdragen aan haar cliënten; uitgaan van je mogelijkheden en je doelen nastreven.

Marlou Passchier

De Estafette
Helsinkilaan 1
2152 KG Nieuw-Vennep

De Vonk
Westeinde 94
2211 XS Noordwijkerhout

Daniëlle Stroes
(1963) is van een gedreven wereldverbeteraar die sociologie ging studeren geëvolueerd naar een warmhartige en scherpzinnige begeleider/coach van mensen die op één of andere wijze vastlopen in hun werk of leven. Haar diepste wens is dat mensen hun ware potentie ontdekken en deze met hart en ziel inzetten in hun leven, in wat voor vorm dan ook. Dat vraagt moed om eerlijk te kijken naar zowel mogelijkheden als beperkingen en buiten de vertrouwde paden te treden. Klanten waarderen haar nabije en zorgvuldige begeleiding hierbij.

Daniëlle heeft de 6-jarige opleiding tot begeleider/coach aan de School voor Zijnsoriëntatie in 2013 afgerond. Ook heeft zij trainingen op het gebied van psychopathologie en niet-aangeboren hersenletsel gevolgd. Ze heeft door haar werkverleden bij gemeenten en instellingen op het gebied van jeugd, onderwijs, zorg en welzijn een brede ervaring opgedaan die haar als coach van pas komt. Zij is erkend en geregistreerd door Noloc, de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals.

Daniëlle Stroes

Diepesteeg 25
6994 CC De Steeg

Bruijnssteeg 28
7411 LT Deventer

Kamperstraat 35a
8011 LK Zwolle

Oranjesingel 24
6511 NV Nijmegen

Karin van Hulst
(1979) heeft zich als ergotherapeut toegespitst en gespecialiseerd op het gebied van arbeid. Met deze bagage begeleidt ze cliënten – ook met (lange) afstand tot de arbeidsmarkt – naar passend nieuw werk.

Ze houdt daarbij rekening met lichamelijke of psychische beperkingen, maar is in de eerste plaats gericht op het zien en benutten van mogelijkheden. Haar manier van werken is praktisch en gestructureerd.

Cliënten in re-integratietrajecten omschrijven Karin als enthousiast, positief kritisch en nieuwsgierig.

Onlangs volgde Karin de training ‘De ergotherapeut op de re-integratiemarkt’. Ook is zij geschoold in het werken met instrumenten die inzicht geven in de arbeidsmogelijkheden van mensen met een functiebeperking.

Karin van Hulst

Schiekade 830
3032 AL Rotterdam

Raamweg 4
2596 HL Den Haag

Tobias Asserlaan 7
2662 SB Bergschenhoek

Stijn Happel
(1954), senior loopbaanprofessional met een flinke staat van dienst in outplacement, re-integratie en persoonlijke coaching.

Hoger opgeleide professionals vinden in Stijn een stevige sparringpartner die stilstaat waar nodig en doorpakt waar mogelijk. Cliënten waarderen zijn respectvolle, dicht-op-de-huid-coaching. Daarmee stimuleert Stijn zelfvertrouwen en daadkracht, waarmee zijn cliënten zelfbewust en weloverwogen een volgende stap in hun loopbaan zetten.

Daarnaast is Stijn expert in opbouwen van een aansprekend CV en hij leert cliënten gebruik maken van social media bij het vinden van nieuw werk. Kernwoorden in feedback van cliënten zijn: inspiratie en realisatie, mensgericht en doelgericht, diepgang en humor.

Stijn is Noloc erkend en CMI Register Loopbaanprofessional. Hij volgde de vierjarige beroepsopleiding Essentiële Coaching aan de Academie voor Transformatiewerk Nederland.

Stijn Happel

Arabislaan 21
2555 DG Den Haag

Ditty Bakker
(1963) begon haar loopbaan als ergotherapeut in de revalidatie. Vanuit haar grote belangstelling voor wat mensen beweegt ontwikkelde zij zich tot veelzijdig coach op gebied van arbeid. Zij heeft ruime ervaring in begeleiding bij ziekte en werkgerelateerde klachten, waaronder burn-out en kanker, en is expert in de re-integratie in eigen werk of naar een nieuwe werksituatie.
Als loopbaanprofessional zoekt zij met haar cliënten naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Haar manier van werken is betrokken, onderzoekend en oplossingsgericht. Ditty weet op een lichtvoetige wijze te prikkelen en helpt haar cliënten daardoor snel tot de kern te komen. Van daaruit koerst de begeleiding naar concreet resultaat.

Om zich professioneel en persoonlijk verder te ontwikkelen volgde Ditty de driejarige opleiding aan het Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie (ITIP). Zij begeleidt naast haar werk als loopbaancoach en re-integratieprofessional ook creatieve ontwikkelingsprocessen.

Ditty Bakker

Blekersdijk 1
3311 LC Dordrecht

Wijnhaven 36
3011 WS Rotterdam

Raamweg 4
2596 HL Den Haag

Catharijnesingel 55-57
3511 GE Utrecht

Axel Dittmer

(1970) heeft een resultaatgerichte coachingstijl die zich kenmerkt door directheid en empathie. Als doorgewinterde ergotherapeut snapt hij dat beperkingen werk kunnen bemoeilijken. Hij wil weten waar het jou werkelijk om gaat. Én het lukt hem om samen met jou passend werk te vinden waarin jij je volle potentie in kunt zetten.

Axel Dittmer

Catharijnesingel 56-57
3511 GE Utrecht

Lianne Maat

(1981) kan als geen ander uitpluizen, ordenen, controleren en gegevens verwerken. Het bewaken van processen kun je met een gerust hart aan haar toevertrouwen. Precisiewerk ligt haar goed. Zij streeft naar continue kwaliteit en werkt graag mee aan verbetering hiervan. Vriendelijke en initiatiefrijk draagt ze bij aan een optimale dienstverlening door te ondersteunen en te ontzorgen.

Lianne werkt als secretaresse op onze locatie Delftweg 274, Rotterdam.

Lianne Maat

Delftweg 274
3046 ND Rotterdam

Merel van Elst

(1982) heeft zich als ergotherapeut en re-integratiecoach gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met niet aangeboren hersenletsel en parkinson.

Ze kijkt naar de persoon, de taken en de omgeving. Ze heeft oog voor werk én de privésituatie. Ze snapt dat werkgever en werknemer vanuit verschillende perspectieven kijken. Hierdoor wordt op een gezonde en duurzame manier werk gevonden en behouden.

Merel is opgeleid tot cognitief therapeut en parkinson-therapeut. Daarnaast is ze geschoold in de participatieve aanpak op de werkplek, motivational interviewing, de activiteitenweger en meetmethoden fysieke belasting.

Merel van Elst

Van Eeghenlaan 27
Amsterdam

Hans van der Wurff
(1959) startte zijn loopbaan als IT-er in het bedrijfsleven en ontwikkelde zich al snel tot een specialist in het begeleiden van mensen en organisaties bij veranderingen. Later zette hij de stap naar het leraarschap in het onderwijs vanuit de wens om met hoofd, hart en handen te kunnen werken. Door zijn persoonlijke omgeving raakte hij betrokken bij de begeleiding van naasten van psychiatrische patiënten.

Hans werd geraakt door de vraag hoe je met de moeilijkheden en beperkingen die op je pad komen, toch vervullend kunt leven en werken. Momenteel werkt hij als coach voor iedereen die geconfronteerd met deze vraag. Waar het leven stil dreigt te vallen of een nieuwe wending vraagt, wil hij samen op zoek gaan naar perspectief. Diepgaand en doortastend, concreet en stimulerend. Dit doet hij als coach in outplacement, individuele re-integratie en persoonlijke coaching. Ook is Hans actief als inspirator voor een beter naasten-beleid bij instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verzorgt hij trainingen eerste hulp bij psychische problematiek voor naasten en omstanders.
Om zich te bekwamen als coach volgde Hans de coachopleiding aan het Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie (ITIP).

Hans van der Wurff

Van Hasseltweg 2A
6994CE De Steeg

Bruijnssteeg 28
7411 LT Deventer

Kamperstraat 35a
8011 LK Zwolle

Marleen Huijgen
(1997) is re-integratiecoach en ergotherapeut. Ze wil mensen begeleiden naar passend werk waar zij voldoening en energie uit halen. Dit doet zij door betrokken te zijn vanaf het eerste moment en uit te gaan van wat iemand wil en kan.

Marleen Huijgen

Westeinde 94
2211 XS Noordwijkerhout

Kennedylaan 19
2517 JK Den Haag