Re-integratie

– werkgevers

Niet zonder risico
Is één van uw medewerkers ziek uitgevallen? U krijgt te maken met de verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Dat zijn er veel, soms complex, en niet zonder risico.

Eerste en tweede spoor
Onze re-integratiecoaches zijn experts in:

  • terugkeerbegeleiding naar eigen werk of ander werk in uw organisatie (1e spoor)
  • analyse en aanpassing van de werkplek
  • externe re-integratie (2e spoor)

Wij hebben expertise op het gebied van fysieke, psychische of emotionele belemmeringen. Denk aan neurologische ziektebeelden, orthopedische aandoeningen, musculaire problematiek, reumatische klachten, burn-out, depressie of stressgerelateerde klachten. Wij kennen de Wet Verbetering Poortwachter en hebben een royaal netwerk met diverse arbeidsdeskundigen specialisten in de juridische aspecten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Als onzeker is of re-integratie 1e spoor kans van slagen heeft, is het zaak om dan al het 2e spoor in te zetten. Dit kan dan ook parallel lopen aan het 1e spoor. Hiermee voorkomt u een loonsanctie van UWV. Ook kan tijdig starten van het 2e spoor re-integratie loonkosten besparen tijdens de eerste twee ziektejaren.

WIA en eigen risico
Na 2 jaar Ziektewet volgt de WIA-keuring. Als de werknemer nog benutbare mogelijkheden heeft, dan krijgt deze een WGA-uitkering (Gedeeltelijke Arbeidsgeschiktheid). Als u uw eigen risico via UWV verzekerd heeft, neemt UWV de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van uw werknemer over. UWV kan dan bij ons een re-integratietraject inkopen.

Als u eigen risicodrager bent, blijft u als werkgever nog 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Steeds meer werkgevers kiezen ervoor dit risico onder te brengen bij een verzekeraar. Gelukkig groeit bij zowel werkgevers als bij verzekeraars het bewustzijn om deze groep niet aan het lot over te laten en hen door een re-integratietraject een nieuwe start op de arbeidsmarkt te gunnen.

Verzekeraars
Weustink&Partners is prefered supplier voor Keerpunt, casemanagement-organisatie van Nationale-Nederlanden, De Amersfoortse Verzekeringen en ASR Verzekeringen.

Kennismaking en offerte
Met de opdrachtgever en met de uitgevallen medewerker voeren wij een kennismakingsgesprek, kosteloos en zonder verplichting. Vervolgens stellen we een offerte op waarin we het voorgenomen resultaat, de tijdsduur, fasering en kosten benoemen. Afhankelijk van de beperkingen, belastbaarheid en resterende tijd in de twee jaar van de Wet Verbetering Poortwachter, varieert de doorlooptijd van het traject tussen zes en twaalf maanden.

Meer weten?
Bel 088 – 203 88 88 of 06 – 15 647 562, of stel hier je vraag. We maken graag persoonlijk kennis in een kosteloos oriënterend gesprek.

Re-integratie

– werkgevers

Niet zonder risico
Is één van uw medewerkers ziek uitgevallen? U krijgt te maken met de verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Dat zijn er veel, soms complex, en niet zonder risico.

Eerste en tweede spoor
Onze re-integratiecoaches zijn experts in:

  • terugkeerbegeleiding naar eigen werk of ander werk in uw organisatie (1e spoor)
  • analyse en aanpassing van de werkplek
  • externe re-integratie (2e spoor)

Wij hebben expertise op het gebied van fysieke, psychische of emotionele belemmeringen. Denk aan neurologische ziektebeelden, orthopedische aandoeningen, musculaire problematiek, reumatische klachten, burn-out, depressie of stressgerelateerde klachten. Wij kennen de Wet Verbetering Poortwachter en hebben een royaal netwerk met diverse arbeidsdeskundigen specialisten in de juridische aspecten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Als onzeker is of re-integratie 1e spoor kans van slagen heeft, is het zaak om dan al het 2e spoor in te zetten. Dit kan dan ook parallel lopen aan het 1e spoor. Hiermee voorkomt u een loonsanctie van UWV. Ook kan tijdig starten van het 2e spoor re-integratie loonkosten besparen tijdens de eerste twee ziektejaren.

WIA en eigen risico
Na 2 jaar Ziektewet volgt de WIA-keuring. Als de werknemer nog benutbare mogelijkheden heeft, dan krijgt deze een WGA-uitkering (Gedeeltelijke Arbeidsgeschiktheid). Als u uw eigen risico via UWV verzekerd heeft, neemt UWV de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van uw werknemer over. UWV kan dan bij ons een re-integratietraject inkopen.

Als u eigen risicodrager bent, blijft u als werkgever nog 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Steeds meer werkgevers kiezen ervoor dit risico onder te brengen bij een verzekeraar. Gelukkig groeit bij zowel werkgevers als bij verzekeraars het bewustzijn om deze groep niet aan het lot over te laten en hen door een re-integratietraject een nieuwe start op de arbeidsmarkt te gunnen.

Verzekeraars
Weustink&Partners is prefered supplier voor Keerpunt, casemanagement-organisatie van Nationale-Nederlanden, De Amersfoortse Verzekeringen en ASR Verzekeringen.

Kennismaking en offerte
Met de opdrachtgever en met de uitgevallen medewerker voeren wij een kennismakingsgesprek, kosteloos en zonder verplichting. Vervolgens stellen we een offerte op waarin we het voorgenomen resultaat, de tijdsduur, fasering en kosten benoemen. Afhankelijk van de beperkingen, belastbaarheid en resterende tijd in de twee jaar van de Wet Verbetering Poortwachter, varieert de doorlooptijd van het traject tussen zes en twaalf maanden.

Meer weten?
Bel 088 – 203 88 88 of 06 – 15 647 562, of stel hier je vraag. We maken graag persoonlijk kennis in een kosteloos oriënterend gesprek.